دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن 97

دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 09:56
دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن 97

 

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن 97

اطلاعات برگزاری همایش


برگزار کننده:  انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت دانشگاه خوارزمی

امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاري: تهران -  دانشگاه خوارزمی

تاريخ برگزاري: 28 بهمن 97

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر 97

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  30 دی 97

اطلاعات تماس


دبیر علمی کنفرانس: دکتر حسن افراخته

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر وحید ریاحی

تلفن تماس با دبيرخانه: 86070786-021

وب سايت همايش: ncrsd.khu.ac.ir

ایمیل: iagrp1392[at]gmail.Com

 

محورهای همایش

۱ـ توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

 • روند تحولات اقتصادی و اشتغال روستایی در ایران
 • روش شناسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی
 • جامعه محلی، فقر و اشتغال زایی روستایی
 • مدیریت روستایی و اشتغال زایی روستایی
 • امنیت غذایی و توسعه اقتصاد روستایی
 • مخاطرات محیطی نواحی روستایی و اشتغال زایی روستایی
 • کشاورزی پایدار و اشتغال زایی روستایی
 • تحلیل نهادی و نظام سازمانی اشتغال زایی روستایی

۲ـ حاشیه نشینی و بازآفرینی سکونتگاه های روستایی

 • سیاست ها و برنامه های مرتبط با روستاهای حاشیه شهرها
 • روند حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در روستاهای کشور
 • جنبه ها و مشکلات حقوقی و قضایی در روستاهای در حاشیه شهرها
 • سیاست های الحاق و ادغام روستاها به شهر
 • ابعاد پایداری سکونتگاههای روستایی حاشیه نشین
 • ارزش های نواحی روستایی و بازآفرینی روستایی
 • خزش شهری و تحولات روستاهای حاشیه نشین
 • مدیریت روستایی روستاهای حاشیه نشین