گزارش کارگاه آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری

گزارش کارگاه آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری

طبق فعالیت های مصوب مرکز تحقیقات معماری و انرژی کارگاهی تحت عنوان آمادگی آزمون نظام مهندسی مخصوص رشته طراحی معماری در شهریور ماه 96 برای اولین بار توسط خانم مهندس فرقانی برگزار گردید.

دوره فوق طی 32 ساعت در 8 جلسه 4 ساعته در روزهای چهارشنبه عصر و پنج شنبه صبح در مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد کاشان دایر شد.

مدرس دوره جناب آقای مهندس علی یعقوبی کارشناس ارشد معماری از اصفهان و نفر برتر آزمون شهریور ماه 95  بودند.

مباحث درسی شامل دو بخش تئوری نظیر تدریس اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان و اصول حاکم بر طراحی معماری و بخش عملی شامل تمرینات کلاسی و تمرینات کار در منزل و آزمون های شبیه سازی و حل و کرکسیون و رفع اشکال حاضرین در کلاس بود. شرکت کنندگان در کارگاه 8 نفر بودند و در پایان دوره احاطه کامل بر تمامی آزمون های برگزار شده سال های قبل و اصول و ضوابط طراحی معماری در انواع مختلف طرح سوال پیدا کردند.

محیط کلاس از فضایی آرام و دوستانه برای رفع اشکالات و بحث پیرامون مباحث مطروحه بین استاد و دانشجویان برخوردار بود.

به امید قبولی تمام شرکت کنندگان در آزمون نظام مهندسی و توفیق روز افزون تمام معماران عزیز.

  • گروه : گزارش کارگاه آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری
  • مدرس:
  • شهریه: 0ریال
  • نوع کلاس:حضوری
  • ظرفیت: 10
  • جنسیت: مشترک
  • آغازثبت نام :
  • پایان ثبت نام :
  • تعدادجلسات : 8