نشست دانش افزایی فناوری پلیمر در معماری
تاریخ برگزاری : جمعه 19 شهریور 775

نشست دانش افزایی فناوری پلیمر...

گزارش کارگاه آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری
تاریخ برگزاری : شنبه 11 تیر 1401

گزارش کارگاه آمادگی آزمون نظام...

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی آزمون های نظام مهندسی ویژه رشته طراحی معماری( آزمون اسفند ماه ۹۶)
تاریخ برگزاری : دوشنبه 04 بهمن 775

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی آ...

اصول و روش های طراحی ساخت خانه های کم انرژی توسط نرم افزار دیزاین بیلدر
تاریخ برگزاری : جمعه 11 آذر 776

اصول و روش های طراحی ساخت خانه...

چهارمین دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون نظام مهندسی
تاریخ برگزاری : پنجشنبه 17 خرداد 777

چهارمین دوره برگزاری کارگاه آم...