گزارش برگزاری کارگاه طراحی نظام مهندسی

چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 13:24

اتمام پنجمین دوره کارگاه طراحی معماری ویژه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد کاشان

گزارش برگزاری کارگاه طراحی نظام مهندسی

پنجمین دوره از کارگاه آمادگی آزمون های نظام مهندسی (طراحی معماری) با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی د رتاریخ های 20 تیر و 3 ،4 و 17 مرداد ماه ، با تدریس آقای دکتر مهدی بنی اسدی در مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار گردید.