کارگاه آموزشی نرم افزارهای اقلیمی

یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:45

مرکز تحقیقات معماری و انرژی برگزار می کند کارگاه مدل سازی های اقلیمی با نرم افزارهای:رویت مپ ، انسیس ، کریر ، دیزاین بیلدر همراه با ارائه گواهی معتبر

کارگاه آموزشی نرم افزارهای اقلیمی

ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های: معماری و تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد کاشان مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 55621613-031

09224754266