پنجمین دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون های نظام مهندسی پایه 3

یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:48

شروع و مهلت ثبت نام 1 دی تا 30 دی ماه 1398

پنجمین دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون های نظام مهندسی پایه 3

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد کاشان مراجعه فرمایید

تلفن تماس:55621613-031

09224754266