اپلیکیشن پایش دیماند مصرفی روزانه مشترکین دانشگاه آزاد

لطفا پس از دانلود اپليکيشن فخيم(مشترکين) از لينک زير، برای مشاهده نمودار توان مصرفی روزانه جهت بررسی میزان همکاری در طرح با داشتن شماره پرونده قبض و شماره پرونده وارد بخش مدیریت مصرف نرم افزار فخیم شوید.

http://188.136.224.25:1362/LVFC/FC.apk
شرکت توانیر-  مرکز فخیم