فراخوان همکاری با مرکز تحقیقات معماری و انرژی

مرکز تحقیقات با هدف مدیریت طرح‌های تحقیقاتی، پژوهشی درنظر دارد گروه‌های پژوهشی متشکل از اساتید
 و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری، عمران، شهرسازی و کامپیوتر تشکیل دهد.
 لذا اساتید و دانشجویانی که تمایل به همکاری پژوهشی با این مرکز تحقیقات و برخورداری از امکانات مرکز را دارند می‌توانند درخواست خود را به همراه رزومه علمی به آدرس ایمیل MEMARIENERGY@GMAIL ارسال نمایند.

عناوین اصلی پژوهش در مرکز تحقیقات:
-مصالح و فن آوری های نوین ساختمانی
- بهینه سازی مصرف انرژی
-هوشمند سازی

امتیازات:
-استفاده از تخفیفات ویژه در دوره های آموزشی مرکز
-معرفی اعضا جهت شرکت در دوره های تخصصی سایر مؤسسات
-بهره مندی از امکانات کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات