پنجمین دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون های نظام مهندسی پایه 3

پنجمین دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون های نظام مهندسی پایه 3

یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:48

شروع و مهلت ثبت نام 1 دی تا 30 دی ماه 1398

جزئیات بیشتر
کارگاه آموزشی نرم افزارهای اقلیمی

کارگاه آموزشی نرم افزارهای اقلیمی

یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:45

مرکز تحقیقات معماری و انرژی برگزار می کند کارگاه مدل سازی های اقلیمی با نرم افزارهای:رویت مپ ، انسیس ، کریر ، دیزاین بیلدر همراه با ارائه گواهی معتبر

جزئیات بیشتر