برنامه ها

 

برنامه هاي مركز تحقيقات معماري و انرژي

معماري و شهرسازي

                ترويج دانش روز معماري و شهرسازي در زمينه انرژي هاي تجديد شونده

                مطالعه و تحقيق در حوزه بحران انرژي ، ممیزی انرژی

                 تدوين راهنماي طراحي در زمينه بهره وري از انرژي هاي تجديد شونده 

                بررسي روش هاي نوين علمي و فني ، مديريت بهينه انرژي

انرژی

                مميزي انر‍ژي در ساختمانها  و ارايه راهكارهاي نوين و مناسب جهت صرفه جويي انرژي

                كاربرد انرژي هاي سبز در مصارف سرمايش و گرمايش

                ارايه راهكارهاي نوين علمي روز و آموزش مباحث انرژي

برق

                ترویج توسعه استفاده از انرژی های نو و معرفی روشهای طراحی این سیستم ها

                استفاده از سیستم های تامین انرژی در ریزشبکه ها با رویکرد پدافند غیر عامل

                انجام پروژه ها در زمینه راه اندازی نیروگاههای خورشیدی و تولیدات پراکنده

                ارائه راهکارها به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی و تلفات در سیستم های انرژی الکتریکی