اعضای مرکز تحقیقات

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصیلی

مرتبه علمي

نوع همکاری

مقاله علمي پژوهشي

مقاله علمي ترويجي

تعداد مقالات ISI

ضریب تاثیر AF

جمع IFها

تعداد کتابهای تالیفی

1

 منوچهر راد

دکتری تخصصی

استاد

تمام وقت

10

 

15

 

 

2

عباس لقمان

دکتری تخصصی

دانشیار

تمام وقت

 

5

20

 

 

3

منصوره طاهباز

دکتری تخصصی

دانشيار

تمام وقت

30

-

-

-

5

 

4

احمد فخــار

دکتری تخصصی

استادیار

تمام وقت

3

4

5

6.9

1

5

اميرحسين خنشان

دکتری تخصصی

استاديار

تمام وقت

-

-

1

3.2

1

6

ياسر ملايي برزي

دکتری تخصصی

استادیار

تمام وقت

2

-

13

3

2

7

سعيد جوادي

دکتری تخصصی

استاديار

تمام وقت

-

-

2

1.5

1

8

حسین نوری

دکتری تخصصصی

استادیار

تمام وقت

 

 

 

 

 

9

محمد مهدی حمصیان کاشانی

دکتری تخصصی

استادیار

تمام وقت

4

-

2

 

-

10

وحيد امير

دکتری تخصصی

مربی

تمام وقت

3

2

3

1.9

1

11

اعظم سادات رضوي زاده

دکتری تخصصی

استادیار

تمام وقت

1

1

2

1.5

-

12

محمود ريحاني

كارشناسي ارشد

مربی

تمام وقت

-

-

-

-

-

13

احمد نوذری فردوسیه

کارشناسی ارشد

مربی

مدعو

1

-

-

-

-

14

محمد امین اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

مدعو

2

-

-

-

-